vlastnostirozdělěnípokládkahodnocenínovinkyčlánkyfotogaleriekontakt

Aktuality

Tipy

Jak zvolit správnou podlahu :
 1. porad´te se s odborníkem
  na kvalitní dřevěné podlahy či nakupte dřevěné podlahy
 2. zjistit nároky na podklad
 3. údržba podlahy
 4. porovnat výhody a nevýhody

Odkazy

 • Útulný domov?
 • Ošetření podlahy
 • Vlastnosti dřevěné podlahy


  Vystavení vlhkosti


  Dřevo je přírodní produkt, proto by nemělo být vystaveno přímé vlhkosti: Pokud je dřevo delší dobu mokré začne tuto vlhkost přijímat a může dojít ke změně jeho tvaru (kroucení, bobtnání) nebo může také dojít ke změně barvy. Platí to zejména pro dřeviny, které rychle reagují na změnu vlhkosti jako například jasan nebo buk. Proto je při údržbě dřevěné podlahy důležité dbát na to, aby na podlaze nezůstávala mokrá místa. Je také doporučováno u nově položených podlah v prvních týdnech provádět pouze údržbu nasucho (zametat nebo vysávat).

  Dřevěné podlahy reagují na okolní podmínky. Zejména na relativní vlhkost vzduchu. Při nízké vlhkosti vzduchu dochází ke smršťování dřeva a tím mohou v podlaze začít vznikat spáry. V případě příliš velké relativní vlhkosti může dojít k nabobtnání a tím k nerovnosti podlahy. Z tohoto důvodu by měla být celoročně udržována relativní vlhkost vzduchu mezi hodnotami 50 až 65% při teplotě 20°C. Tyto podmínky jsou důležité nejen pro dřevěné podlahy, ale i pro dřevěný nábytek.

   

  Tvrdost


  Tvrdost dřeva je velice důležitou vlastností, kterou musíme brát na zřetel při výběru druhu dřeva pro jednotlivé místnosti. Pro kuchyně, haly a další místnosti, u kterých víme, že budou vystaveny velkému zatížení, volíme tvrdší druhy dřeva. Tvrdost dřeva je měřena dle Brinella pomocí kuličky o průměru 10 mm, která je po dobu 15 sekund zatlačována do povrchu dřeva.Sílá působící na kuličku je závislá na hustotě materiálu. Po té se mikroskopem změří vytvořený otisk a spočítá se tvrdost tak, že vydělíme působící sílu vytlačenou plochou. Dostaneme přibližnou hodnotu. Tvrdost je závislá na mnoha okolnostech například na regionu růstu dřeva, způsobu řezání a dalších. I u velice tvrdých dřevin je doporučováno opatřit nábytek filcem, aby nedocházelo k mechanickému poškozování.

  All rights reserved @2011 podlahy-drevo.cz